ΘΥΡΑ: ανάπτυξη θεματικής πύλης πληροφόρησης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα

Κυριακή Μπαλτά, Μπάνος Ευάγγελος, Χρυσούλα Παπάζογλου, Κωνσταντίνος Ζωντανός, Μάριος Μαυρίδης. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Η δημοσίευση στο E-LIS